Sök

    Välkommen till BTH Bygg!

 

Bolagsinformation

 

I december 2019 kommunicerades det att Byggmästargruppen hade för avsikt att gå in som ny ägare till BTH Bygg (BTH) under förutsättning att det föreslagna ackordet i BTH Bygg vunnit laga kraft.  De båda bolagen har efter nämnda kommunikation haft en period av intensiva kontakter i syfte att fastställa hur det gemensamma bolaget skulle utformas.

 

En gemensam överenskommelse har nu träffats innebärande att de båda bolagen icke kommer att slås ihop, utan att BTH Bygg kommer att drivas vidare som eget bolag med nuvarande företagsledning som ny ägare.  Detta är en lösning som bägge parter bedömer vara den bästa till gagn för kunder, leverantörer och medarbetare.

 

Ett långtgående samarbetsavtal har tecknats mellan bolagen innebärande att BTH och Byggmästargruppen kommer att ha ett tätt samarbete kring frågor som gäller nya projekt och avtal. Bolagen avser att använda sig av delad kapacitet i de fall det befinns vara en bra lösning för beställaren.

 

BTH och Byggmästargruppen har fortsatt som vision att tillhöra de ledande byggentreprenörerna inom de områden och på den geografiska marknad respektive bolag verkar.

 

För eventuella frågor; kontakta: BTH: Claes Holmberg på tel 08-544 736 00. Byggmästargruppen: Peter Neuberg eller Pål Wingren på tel 08-442 18 60.

 

 

Vi fokuserar på att ge motiverade medarbetare
möjlighet till att utvecklas!

Vi har en vision: Bäst kvalitet i alla led. När det gäller vår personal törs vi säga att vi redan är där – vi har fantastisk personal! Kompetens, engagemang och hög servicenivå mot både kunder och kollegor är gemensamt för alla på BTH Bygg.

BTH Bygg är ett modernt byggbolag som strävar efter att ständigt ligga i framkant som arbetsgivare, och hos våra kunder. Bolaget har successivt vuxit sig större och större och vårt mål är att fortsätta vår expansion.

 

Vår målsättning är att kunna erbjuda en sund, god och stimulerande arbetsmiljö för alla våra medarbetare och vår omgivning. Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer reduceras och elimineras risker för ohälsa och skador.

På BTH Bygg är vi ständigt på jakt efter engagerade medarbetare. Som anställd hos oss är det viktigt att du trivs med ditt arbete.

Läs mer om våra aktuella tjänster

Vi agerar, och tummar aldrig på de regler
vi satt upp!

Vi är ett öppet bolag med lång historia, där ömsesidig dialog och kommunikation prioriteras högt. Relationen till medarbetare och omgivning utgår från moderna och jämställda synsätt.

Vår historia...

Vi är stolta över vår friskvårdssatsning!

Vi är övertygade om att om medarbetarna mår bra, så mår även bolaget bra. Vi ser därför vår satsning SuperStark som en investering i våra medarbetares hälsa och i förlängningen även bolagets välmående.

Läs mer ...