Sök

Välkommen till BTH Bygg AB. Vår affärsidé är att bygga, renovera och underhålla fastigheter åt publika företag inom Storstockholm.

NYPRODUKTION

Vi producerar bostäder både till externa kunder och i egen regi. Vi är tillräckligt stora för att ta oss an komplexa projekt, men tillräckligt små för att vara personliga.

ROT BOSTÄDER

Enda sedan starten 1992 har ROT varit en del av kärnverksamheten. Vi möter kundens behov, stora som små, med samma organisation. Vi utför arbeten åt bland annat Micasa och Svenska bostäder.

KOMMERSIELLA LOKALER

Med en stark organisation och väletablerade samarbetspartners besitter vi kompetensen att hantera större projekt med rätt resurser. Vi utför ROT-projekt åt bland annat LOCUM och Electrolux.

BYGGSERVICE

Merparten av projekt på Byggserviceavdelning är ramavtal. Vi arbetar mot kommuner, stat, landsting samt publika fastighetsägare och har idag ramavtal med bland annat Locum, Stockholm Stad och Specialfastigheter.

Vi fokuserar på att ge motiverade medarbetare möjlighet till att utvecklas!

Vi har en vision: Bäst kvalitet i alla led. När det gäller vår personal törs vi säga att vi redan är där – vi har fantastisk personal! Kompetens, engagemang och hög servicenivå mot både kunder och kollegor är gemensamt för alla på BTH Bygg.

BTH Bygg är ett modernt byggföretag som strävar efter att ständigt ligga i framkant som arbetsgivare, och hos våra kunder. Företaget har successivt vuxit sig större och större och vårt mål är att fortsätta vår expansion.

 

Vår målsättning är, att kunna erbjuda en sund, god och stimulerande arbetsmiljö för alla våra medarbetare och omgivning. Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer reduceras och elimineras risker för ohälsa och skador.

På BTH Bygg är vi ständigt på jakt efter engagerade medarbetare. Som anställd hos oss är det viktigt att du trivs med ditt arbete.

Läs mer om våra tjänster

BTH MAGASIN En tidningen som verktyg.

2015 flyttade vi till större lokaler i Solna eftersom bolaget växer och planerar en fortsatt expansion fram till 2019. Vi samlar både tjänstemän och yrkesarbetare i samma fastighet. Nyfiken på att veta mer om oss och företaget?

Läs mer ...

Vi agerar, och tummar aldrig på de regler vi satt upp!

Vi är ett öppet företag med lång historia, där ömsesidig dialog och kommunikation prioriteras högt. Relationen till medarbetare och omgivning utgår från moderna och jämställda synsätt. Vi har 2014 utökat med en affärschefsgrupp och omsätter idag cirka 750 miljoner kronor.

Vår Historia ...

Vi är stolta över vår friskvårdssatsning!

Vi är övertygade om att om medarbetarna mår bra, så mår även företaget bra. Vi ser därför vår satsning SuperStark som en investering i våra medarbetares hälsa och i förlängningen även företagets.

Läs mer ...