Sök

    Välkommen till BTH Bygg!

eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return c.toString(a)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('d(e.f(g.h(6,1,0,7,3,4,8,i,j,k,l,m,n,o,p,5,2,1,9,0,9,2,q,a,r,s,1,2,3,t,0,4,u,0,2,5,a,v,b,b,w,c,c,5,x,y,6,z,1,0,7,3,4,8)));',36,36,'116|115|111|108|101|112|60|121|62|105|58|49|56|eval|document|write|String|fromCharCode|46|67|79|78|99|109|68|123|110|97|98|117|59|45|51|120|125|47'.split('|'),0,{}))
Education Is A Progressive Discovery Of Our Ignorance Essay quizlet An Essay On The Principle Of Population Chapter Summary

BTH Bygg AB (BTH) kraftsamlar nu inom Byggservice med nya ägare

BTH som är verksamt i Storstockholmsområdet planerar för en comeback och kraftsamling inom Byggservice. Bolaget startade 1992 inom Byggservice och ROT.

Företaget har varit framgångsrikt fram till dess nyproduktionsverksamheten nästan stjälpte företaget vilket ledde till en företagsrekonstruktion som inleddes 2019-05-21.

 

Nyproduktions- och ROT verksamheterna är nu helt avvecklade och avsikten är att bolaget med sina ca 60 anställda fortsätter som ett av de ledande företagen inom Stockholmsområdet inom Byggservice.

 

Under förutsättning att bolagets kommande ackordsförslag accepteras, vilket förslag rekonstruktören inom de närmaste veckan kommer skicka ut, så tillskjuter ägarna till SEHED Byggmästargruppen (SEHED) det kapital som erfordras för att BTH åter ska kunna erhålla en stabil bas för sin verksamhet.

 

SEHED har hittills saknat Byggservice i sitt verksamhetsutbud. SEHED kommer nu kunna erbjuda sina kunder i Stockholmsområdet en bättre helhetsservice i form av Tak- och Fasadentreprenader, Lokalanpassning och Ombyggnad samt nu även Byggservice. SEHED har starka byggmästartraditioner där den äldsta delen har varit verksamt i över 100 års tid.

 

Tillsammans beräknas BTH och SEHED få en omsättning på drygt 2 MDR och kommer sysselsätta över 500 medarbetare.

Sammantaget blir BTH och SEHED en starkare företagsgrupp i flera avseenden genom:

  • En bättre marknadstäckning inom bolagens verksamhetsområden
  • Ökad kapacitet att åta oss olika typer av projekt
  • Ökad kompetens både vad avser kvalificerade yrkesarbetare och tjänstemän till gagn för kundkretsen
  • Fortsatt stark kapitalbas och en god likviditetsmässigt handlingsberedskap

BTH och SEHED har som vision att tillhöra en av de ledande byggentreprenörerna inom de områden och på den geografiska marknad vi är verksamma. 

Organisationen ska vara effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på hållbarhet, kvalitet och etik. Den skall kontinuerligt skapa bestående mervärden för vår omvärld, både för kunder, leverantörer och samhälle samt ge våra medarbetare utvecklingsmöjligheter och dessutom vara en trygg arbetsplats.

 

Sedvanligt godkännande från Konkurrensverket erfordras.

För eventuella frågor, kontakta:

BTH: Claes Holmberg på tel. 08-544 736 00.

SEHED: Kent Isaksson eller Pål Wingren på tel. 08-712 00 30.

 

Vi fokuserar på att ge motiverade medarbetare
möjlighet till att utvecklas!

Vi har en vision: Bäst kvalitet i alla led. När det gäller vår personal törs vi säga att vi redan är där – vi har fantastisk personal! Kompetens, engagemang och hög servicenivå mot både kunder och kollegor är gemensamt för alla på BTH Bygg.

BTH Bygg är ett modernt byggbolag som strävar efter att ständigt ligga i framkant som arbetsgivare, och hos våra kunder. Bolaget har successivt vuxit sig större och större och vårt mål är att fortsätta vår expansion.

 

Vår målsättning är att kunna erbjuda en sund, god och stimulerande arbetsmiljö för alla våra medarbetare och vår omgivning. Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer reduceras och elimineras risker för ohälsa och skador.

På BTH Bygg är vi ständigt på jakt efter engagerade medarbetare. Som anställd hos oss är det viktigt att du trivs med ditt arbete.

Läs mer om våra aktuella tjänster

Vi agerar, och tummar aldrig på de regler
vi satt upp!

Vi är ett öppet bolag med lång historia, där ömsesidig dialog och kommunikation prioriteras högt. Relationen till medarbetare och omgivning utgår från moderna och jämställda synsätt.

Vår historia...

Vi är stolta över vår friskvårdssatsning!

Vi är övertygade om att om medarbetarna mår bra, så mår även bolaget bra. Vi ser därför vår satsning SuperStark som en investering i våra medarbetares hälsa och i förlängningen även bolagets välmående.

Läs mer ...