Sök

  Välkommen till BTH Bygg!

  ROT LOKALER

  ROT-avdelningen har specialkompetens för komplicerade renoveringar och tillbyggnader av sjukhus, skolor, offentliga lokaler samt bostäder. Vi utför arbeten i de flesta miljöer, både innanför tullarna med kulturmärkta fastigheter och utanför stadskärnan med funkishus samt i miljonprogramsområden.

  Ingenting är omöjligt!

  ROT BOSTÄDER

  Vi besitter specialkompetens för stambyten med kvarboende och utflyttare samt för totalrenoveringar av bostäder. Både innanför tullarna med K-märkta byggnader men även utanför stadskärnan med funkishus och miljonprogramområden.

  Störst i Stockholm!

  BYGGSERVICE

  Vår Byggserviceavdelning är en av Sveriges största med cirka tjugo ramavtal med nyckelkunder - avtal som sträcker sig över flera år.

  Vi bygger för framtiden!

  NYPRODUKTION

  Vi producerar bostäder både till externa kunder och i egen regi. Vi är tillräckligt stora för att ta oss an komplexa projekt, men tillräckligt små för att vara personliga.

Välkommen till BTH Bygg AB.
Vår affärsidé är att bygga, renovera och underhålla fastigheter
åt publika företag inom Stor-Stockholm.

ROT LOKALER

Med en stark organisation och väletablerade samarbetspartners besitter vi kompetensen att hantera större projekt med rätt resurser. Vi utför ROT-projekt åt bland annat SLL, Svenska Bostäder och Fastighetskontoret.

ROT BOSTÄDER

Enda sedan starten 1992 har ROT varit en del av kärnverksamheten. Vi möter kundens behov, stora som små, med samma organisation. Vi utför arbeten åt bland annat Micasa och Stockholmshem.

BYGGSERVICE

Merparten av projekt på Byggserviceavdelning är ramavtal. Vi arbetar mot kommuner, stat, landsting samt publika fastighetsägare och har idag ramavtal med bland annat Locum och Stockholm Stad.

NYPRODUKTION

Vi producerar bostäder både till externa kunder och i egen regi. Vi är tillräckligt stora för att ta oss an komplexa projekt, men tillräckligt små för att vara personliga.

Vi fokuserar på att ge motiverade medarbetare
möjlighet till att utvecklas!

Vi har en vision: Bäst kvalitet i alla led. När det gäller vår personal törs vi säga att vi redan är där – vi har fantastisk personal! Kompetens, engagemang och hög servicenivå mot både kunder och kollegor är gemensamt för alla på BTH Bygg.

BTH Bygg är ett modernt byggbolag som strävar efter att ständigt ligga i framkant som arbetsgivare, och hos våra kunder. Bolaget har successivt vuxit sig större och större och vårt mål är att fortsätta vår expansion.

 

Vår målsättning är att kunna erbjuda en sund, god och stimulerande arbetsmiljö för alla våra medarbetare och vår omgivning. Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer reduceras och elimineras risker för ohälsa och skador.

På BTH Bygg är vi ständigt på jakt efter engagerade medarbetare. Som anställd hos oss är det viktigt att du trivs med ditt arbete.

Läs mer om våra aktuella tjänster

Vi agerar, och tummar aldrig på de regler
vi satt upp!

Vi är ett öppet bolag med lång historia, där ömsesidig dialog och kommunikation prioriteras högt. Relationen till medarbetare och omgivning utgår från moderna och jämställda synsätt. BTH Bygg växer och utvecklas - 2014 utökade vi med en affärschefsgrupp och 2017 nådde vår omsättning närmare 1 miljard kronor.

Vår historia...

Vi är stolta över vår friskvårdssatsning!

Vi är övertygade om att om medarbetarna mår bra, så mår även bolaget bra. Vi ser därför vår satsning SuperStark som en investering i våra medarbetares hälsa och i förlängningen även bolagets välmående.

Läs mer ...