Sök

    Välkommen till BTH Bygg!

Välkommen till BTH Bygg AB.
Vår affärsidé är att bygga, renovera och underhålla fastigheter
åt publika företag inom Stor-Stockholm.

BTH Bygg AB

Med en stark organisation och väletablerade samarbetspartners besitter vi kompetensen att hantera alla typer av projekt med rätt resurser. Vi utför ROT- och Byggserviceprojekt åt bland annat SLL, Svenska Bostäder, Swedavia och Fastighetskontoret.

ROT och Byggservice

Enda sedan starten 1992 har ROT och Byggservice varit vår kärnverksamhet. Vi möter kundens behov, stora som små, med samma organisation. Vi utför arbeten åt bland annat Micasa och Stockholmshem. Merparten av projekten inom Byggservice är ramavtal. Vi arbetar mot kommuner, stat, landsting samt publika fastighetsägare och har idag ramavtal med bland annat Locum och Stockholm Stad.

Vi fokuserar på att ge motiverade medarbetare
möjlighet till att utvecklas!

Vi har en vision: Bäst kvalitet i alla led. När det gäller vår personal törs vi säga att vi redan är där – vi har fantastisk personal! Kompetens, engagemang och hög servicenivå mot både kunder och kollegor är gemensamt för alla på BTH Bygg.

BTH Bygg är ett modernt byggbolag som strävar efter att ständigt ligga i framkant som arbetsgivare, och hos våra kunder. Bolaget har successivt vuxit sig större och större och vårt mål är att fortsätta vår expansion.

 

Vår målsättning är att kunna erbjuda en sund, god och stimulerande arbetsmiljö för alla våra medarbetare och vår omgivning. Genom att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på alla nivåer reduceras och elimineras risker för ohälsa och skador.

På BTH Bygg är vi ständigt på jakt efter engagerade medarbetare. Som anställd hos oss är det viktigt att du trivs med ditt arbete.

Läs mer om våra aktuella tjänster

Vi agerar, och tummar aldrig på de regler
vi satt upp!

Vi är ett öppet bolag med lång historia, där ömsesidig dialog och kommunikation prioriteras högt. Relationen till medarbetare och omgivning utgår från moderna och jämställda synsätt.

Vår historia...

Vi är stolta över vår friskvårdssatsning!

Vi är övertygade om att om medarbetarna mår bra, så mår även bolaget bra. Vi ser därför vår satsning SuperStark som en investering i våra medarbetares hälsa och i förlängningen även bolagets välmående.

Läs mer ...