Sök

Integritetspolicy

Respekt, Glädje och Omtanke är BTH Byggs värdeord och det är utifrån dem som vi behandlar personuppgifter. Vi tar inte in mer information än nödvändigt och respekterar den registrerades rättigheter i alla led. Nedan beskrivs hur vi arbetar med personuppgifter.

Vilka personuppgifter hämtas, vilka är källorna?
Vi hämtar namn, adress, telefonnummer och i vissa fall mer skyddsvärda personuppgifter direkt från den registrerade eller från offentliga källor, exempelvis skatteverket.

Hur behandlar vi personuppgifterna?
Den största delen av vår behandling är lagring ofta i bokföringssyfte. Vi har även kontaktregister. Vi har ingen profilering och har endast känsliga personuppgifter i personalsammanhang.

Lagliga grunder för personuppgiftsbehandling
Vår målsättning är att inte behöva samla in personuppgifter utan krav från lag eller avtal. I andra hand använder vi intresseavvägning som grund. Vid behov tar vi in samtycke men för att ha en hög transparens och hålla nere administration är det något vi undviker.

Hur skyddar vi personuppgifterna?
Vi har behörighetsskyddade system som ger endast de som behöver tillgång till personuppgifterna. Vi har systematisk gallring av personuppgifter som saknar laglig grund eller är tydligt inaktuella. Vi har även skyddande tekniska system.  

De registrerades rättigheter

Rätt till information:
Du som registrerad har rätt att bli informerad om registreringen, både innan registrering och vid förfrågan.

Rätt till rättelse:
Du som registrerad har rätt att korrigera information om dig.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"):
Du som registrerad har rätt att få informationen om dig raderad.

Rätt till begränsning av behandling
Du som registrerad har rätt att motsätta dig vissa typer av behandlingar. Detta inkluderar profilering och överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES.

Dataportabilitet
Du som registrerad har rätt att få informationen om dig i ett sådant format som gör att den kan flyttas till andra organisationer.

Kontakt
Vid frågor, önskemål, synpunkter eller klagomål kan du alltid vända dig till BTH Bygg.
Vi kommer att behandla alla ärenden med respekt och tillmötesgående. Du når oss på info@bthbygg.se alt telefon växel 08-544 736 00.