Sök

Beslut gällande företagsrekonstruktion fr o m 2019-05-21

BTH Bygg AB har beviljats företagsrekonstruktion vid Solna tingsrätt den 21 maj 2019.

Bolaget kommer under rekonstruktionen fortsätta att bedriva verksamhet.

Betalning för leveranser av varor och tjänster under rekonstruktionsperioden kommer att ske i förskott eller kontant.

Bolaget har för avsikt att renodla sin verksamhet till att endast avse byggserviceverksamhet, viket innebär att affärsområdena rörande Nyproduktion och ROT avvecklas.

För frågor hänvisas till Ackordscentralen tel 08-670 44 00

Rekonstruktör Mikael Kubu, e-post mikael.kubu@ackordscentralen.se

eller louise.sjodahl@ackordscentralen.se

För BTH Bygg AB

vd Claes Holmberg, tel 08-544 736 00, e-post claes.holmberg@bthbygg.se