Sök

  Företagsledning som nya ägare - läs mer om hur BTH Bygg ska drivas vidare

  I december 2019 kommunicerades det att Byggmästargruppen hade för avsikt att gå in som ny ägare till BTH Bygg (BTH) under förutsättning att det föreslagna ackordet i BTH Bygg vunnit laga kraft.  De båda bolagen har efter nämnda kommunikation haft en period av intensiva kontakter i syfte att fastställa hur det gemensamma bolaget skulle utformas.

   

  En gemensam överenskommelse har nu träffats innebärande att de båda bolagen icke kommer att slås ihop, utan att BTH Bygg kommer att drivas vidare som eget bolag med nuvarande företagsledning som ny ägare.  Detta är en lösning som bägge parter bedömer vara den bästa till gagn för kunder, leverantörer och medarbetare.

   

  Ett långtgående samarbetsavtal har tecknats mellan bolagen innebärande att BTH och Byggmästargruppen kommer att ha ett tätt samarbete kring frågor som gäller nya projekt och avtal. Bolagen avser att använda sig av delad kapacitet i de fall det befinns vara en bra lösning för beställaren.

   

  BTH och Byggmästargruppen har fortsatt som vision att tillhöra de ledande byggentreprenörerna inom de områden och på den geografiska marknad respektive bolag verkar.

   

  För eventuella frågor; kontakta: BTH: Claes Holmberg på tel 08-544 736 00. Byggmästargruppen: Peter Neuberg eller Pål Wingren på tel 08-442 18 60.