Sök

Förhandlingar gällande övertalighet inledda

På förekommen anledning vill vi meddela att bolaget inlett förhandlingar med Byggnads lokala fackliga representanter gällande övertalighet. Berörda av varslet är yrkesarbetare inom affärsområde nyproduktion bostäder. Bolagets övriga medarbetare och affärsområden berörs ej av detta varsel. Orsaken till varslet är förändrade marknadsförutsättningar. Tillsammans med lokala facket hanteras förhandlingarna skyndsamt i god anda.

 

Claes Holmberg

Verkställande direktör BTH Bygg AB