Sök

BTH Bygg har tecknat avtal med SISAB om uppförande av två stycken förskolor i Stockholm

Förskolorna ska certifieras enligt miljöbyggnad Silver och uppföras enligt SISABs konceptmodell Framtidens förskola. Framtidens förskola bygger på ett koncept med en genomtänkt och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal skall få de utrymmen som krävs för en pedagogisk och rofylld miljö. Förskolans fasad anpassas till området och utemiljön skräddarsys efter stadsdelens önskemål med målet att ge barnen en utmanande lärande lek.

Förskola Blågull, Kaprifolvägen 12, Hässelby Villastad 

Byggnaden består av två plan med åtta avdelningar och 144 förskoleplatser.

Det finns ett stort behov av förskoleplatser i området. På platsen låg tidigare en förskola som brann ner 2015. Projektet kommer att ersätta denna samtidigt som det skapas bättre förutsättningar att möta behovet av pedagogiska och miljöanpassade förskoleplatser i området.

Förskolan innehåller förutom de åtta avdelningarna, ett storkök som ger personalen möjlighet att laga och bereda mat på plats. Utöver lokalerna ska utomhusytor på drygt 3000 kvm finplaneras med lekutrustning och lekytor.

- Vi har stor erfarenhet av att uppföra skolor och förskolor och har haft nöjet att samarbeta med SISAB i flera skol- och förskoleprojekt tidigare. Bland annat har vi uppfört förskolan Gröna Diamanten i Vällingby och just nu bygger vi om Tensta Gymnasium, säger Percy Palm ansvarig arbetschef på BTH Bygg.

Förskola Församlingshuset, Hagelstavägen 24, Bromma 

I konceptet för Framtidens förskola finns möjlighet att bygga konceptuella förskolor med fem, sex eller åtta avdelningar i två plan. Förskolan Församlingshuset kommer att inrymma sex avdelningar med drygt 108 platser. I övrigt har Församlingshuset samma goda pedagogiska och miljömässiga förutsättningar som Blågull.

- Vi är glada och stolta över att ha tecknat avtal med SISAB. Projekten passar oss mycket väl. Modellen att skapa hållbara och genomtänkta lokaler av hög kvalitet ligger väl i linje med vårt ständiga kvalitetsarbete. Det är också extra roligt att bidra till samhällsutvecklingen genom att skapa pedagogiska och miljömässiga lokaler för nästa generations Stockholmare, säger Claes Holmberg, vd på BTH Bygg.

Projektet är en utförandeentreprenad - start sker i början på april 2019 och projekten beräknas vara klara i mitten av juni 2020.

För information om uppdraget, kontakta ansvarig arbetschef:

Percy Palm, e-post percy.palm@bthbygg.se, tel 08-544 73 606