Sök

BTH Bygg ny medlem i Håll Nollan!

Håll Nollan är en samverkansorganisation som arbetar för noll olyckor i byggbranschen. Visionen är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser.

Håll Nollan syftar till att hitta gemensamma satsningar för att förebygga olyckor och arbeta för ett noll-mål. Det branschgemensamma initiativet möjliggör för samtliga aktörer i branschen att dela med sig av sina erfarenheter, lära av varandra och skapa förutsättningar att faktiskt skapa förändring.

- Cirka 300 000 människor arbetar idag i byggbranschen och mellan 1 500 och 2 000 skadas allvarligt varje år. Till och med oktober i år var det nio personer som mist sitt liv på en byggarbetsplats i Sverige, det är alldeles för många. För den som drabbas, för deras familjer och för alla arbetskollegor, blir ingenting som förr igen. På BTH Bygg vill vi medverka till att göra branschen till en säkrare arbetsplats, säger Johanna Jansson, KMA-ansvarig på BTH Bygg.

Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i byggbranschen i Sverige - att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser!

- BTH Bygg vill aktivt vara med och påverka och bidra till en positiv utveckling av byggbranschen i olika avseenden. Det proaktiva säkerhetsarbetet är helt centralt för att branschen ska utvecklas och motsvara framtidens krav. Att delta i organisationen Håll Nollans viktiga arbete med att förebygga olyckor på byggarbetsplatserna är av stor strategisk vikt för oss som bolag, säger Claes Holmberg, vd på BTH Bygg.

Läs mer om Håll Nollan www.hallnollan.se

För mer information kontakta Johanna Jansson, tel 08-544 736 88, e-post johanna.jansson@bthbygg.se