Sök

BTH Bygg tecknar samverkansavtal med Trafikverket

Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kalhäll, samtidigt sker förberedande fastighetsåtgärder kring spårområdet, kontraktet är värt cirka 160 Mkr.

Trafikverkets satsning på att bygga ut Mälarbanan är en satsning på fler spår och en bättre resa. Projektet innebär att Trafikverket bygger ut järnvägen mellan Tomteboda och Kallhäll från två till fyra spår på en 20 kilometer lång sträcka.

För att kunna bygga ut Mälarbanan behöver fastigheter, byggnader och mark byggas om, rivas eller övervakas. Utbyggnaden av Mälarbanan sker genom befintlig bebyggelse vilket kan påverka fastigheter och byggnaders egenskapskrav. Påverkan kan vara temporär, då tillfälliga markutnyttjande återlämnas efter att anläggningen är färdigbyggd, eller att provisorier som krävdes för utbyggnaden rivs. Påverkan kan även vara permanent då den nya anläggningen är bredare och tillåter fler tåg i högre hastighet.

- Vi är glada och stolta att få teckna avtal med Trafikverket. För oss är detta ett mycket intressant projekt och vi ser det som en fantastisk möjlighet att få jobba tillsammans, säger Henrik Gruvholt, ansvarig affärschef på BTH Bygg.

BTH Bygg har lång erfarenhet av att arbeta och leverera i trafikintensiva och spårnära miljöer. Det är miljöer som är komplexa och ofta kräver lite mer av både projektering och produktion. Det krävs också ofta bred kunskap inom många övergripande områden.

- Omfattningen av uppdraget passar vår organisation mycket bra. Sedan BTH Bygg bildades för dryga 25 år sedan har vi kontinuerligt arbetat i och kring spårmiljöer tillsammans med olika aktörer och intressenter. Den typ av åtgärder som innefattas i detta uppdrag är typiska arbeten som vår Byggserviceavdelning har lång erfarenhet av. För det fall som projekten blir större kan vår ROT-avdelning även vara behjälpliga, berättar Henrik Gruvholt.

För BTH Bygg är ett engagemang med Trafikverket ett långsiktigt åtagande som i detta fall även verkar i enlighet med vår långsiktiga strategi. 

För information om uppdraget, kontakta ansvarig affärschef: Henrik Gruvholt, tel 08-544 736 63, epost henrik.gruvholt@bthbygg.se

 

Meverkande på bild:

Bakre ledet från vänster: Bernt Eklund BTH Bygg, Ulf Öhman TRV, Eva Nordberg TRV, Stefan Holmqvist TRV, Mattias Kjell TRV

Sittandes: Henrik Gruvholt BTH Bygg och Per Ling-Vannerus TRV