Sök

BTH Bygg utför takbyte på Mossens gård i Enskede

I den anrika byggnaden i Tallkrogen bodde under en period trubaduren Cornelis Vreeswijk. Idag ägs byggnaden av Stockholms stad och uppdraget utförs åt Fastighetskontoret. Huset är inte kulturmärkt men en detaljplan från år 2008 skall skydda huset och den mäktiga eken framför.

Huset används idag som kontor för administrativ personal inom Stockholms förskolor och verksamheten kommer att pågå i lokalerna under renoveringen. Arbetet påbörjas under november och ska vara klart till jul.