Sök

Vi hälsar Johanna Jansson och Tina Leffler varmt välkomna till ledningsgruppen.

BTH Bygg hälsar KMA-chef Johanna Jansson och HR-chef Tina Leffler välkomna till ledningsgruppen. Bakgrunden är att de leder var sin enhet med strategiskt stor betydelse för bolaget samt att de med sina personliga kompetenser kommer att bidra till utvecklingen av bolaget.

- Vi bildar nu en stark grupp väl skickad att leda bolaget mot framtida möjligheter på marknaden. Funktionerna KMA respektive HR får genom detta en tydligare anläggningsyta mot affärsverksamheten och jag är övertygad om att det möjliggör ökad beslutskraft, snabbhet och därigenom ökad konkurrenskraft för bolaget, säger Claes Holmberg, vd på BTH Bygg.

Förstärkningen av ledningsgruppen gäller fr o m den 1/1 2019 och ligger väl i linje med BTH Byggs strategiska arbete mot en mer jämställd och inkluderande byggbransch.

Ledningsgruppen är i övrigt oförändrad och består från och med 1 januari 2019 av Henrik Gruvholt,
Mattias Gretzer, Micael Jonsson, Peter Garhamn, Johanna Jansson, Tina Leffler, Claes Holmberg samt Martin Bergh.

Vi hälsar Johanna Jansson och Tina Leffler varmt välkomna till ledningsgruppen.

 

För mer information kontakta vd Claes Holmberg, tel 08-544 736 45, e-post claes.holmberg@bthbygg.se

Presentation av ledningsgruppen hittar du här: Ledningsgrupp BTH Bygg