Sök

    Danderyds sjukhus

    ROT-projekt

Danderyds sjukhus

Projektet avser ombyggnad av byggnad 38 på Danderyds sjukhus, där det ska skapas en ny vårdavdelning för Rehab på plan 3. Det ska byggas förbindelsegångar mellan byggnad 38 och 40 på taket, samt genomföras teknisk upprustning på övriga plan 0-4 , inklusive ett nytt fläktrum på taket. Under byggtiden kommer berörda plan att vara evakuerade i två etapper, men på plan 1 kommer Lättakuten att bedriva full verksamhet.

Det kommer även finnas andra ytor som exempelvis omklädningsrum förråd o. dyl. inom arbetsområdet som ska vara i drift och tillgängliga under hela ombyggnadstiden. Särskilda krav för arbete i sjukhusmiljö gäller.

Projektansvarig

Fakta om Danderyds sjukhus

  • Beställare:Locum AB
  • Entreprenadform:Generalentreprenad
  • Start:Oktober - 2015
  • Slut:Maj - 2017
  • Adress:Mörbygårdsvägen
  • Ort:Danderyd