Sök

    Förskola Församlingshemmet

    Nybyggnation

Förskola Blågull och förskola Församlingshemmet

Förskolorna ska certifieras enligt miljöbyggnad Silver och uppföras enligt SISABs konceptmodell Framtiden förskola. Framtidens förskola bygger på ett koncept med en genomtänkt och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal skall få de utrymmen som krävs för en pedagogisk och rofylld miljö. Förskolans fasad anpassas till området och utemiljön skräddarsys efter stadsdelens önskemål med målet att ge barnen en utmanande lärande lek.

Förskola Blågull, Kaprifolvägen 12, Hässelby villastad

Byggnaden består av två plan med åtta avdelningar och 144 förskoleplatser.

Förskolan innehåller förutom de åtta avdelningarna, ett storkök som ger personalen möjlighet att laga och bereda mat på plats. Utöver lokalerna ska utomhusytor på drygt 3000 kvm finplaneras med lekutrustning och lekytor.

Förskola Församlingshemmet, Hagelstavägen 24, Bromma

I konceptet för Framtidens förskola finns möjlighet att bygga konceptuella förskolor med fem, sex eller åtta avdelningar i två plan. Förskolan Församlingshuset kommer att inrymma sex avdelningar med drygt 108 platser. I övrigt har Församlingshuset samma goda pedagogiska och miljömässiga förutsättningar som Blågull.

Projekten är en utförandeentreprenader - start sker i början på april 2019 och projekten beräknas vara klara i mitten av juni 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektansvarig

Fakta om Förskola Blågull och förskola Församlingshemmet

  • Beställare:SISAB
  • Entreprenadform:Uförandeentreprenad
  • Start:April 2019
  • Slut:Sommaren 2020
  • Adress:Blågull - Kaprifolvägen 12, Hässelby Villastad. Församlingshemmet - Hagelstavägen 24, Bromma
  • Ort:Stockholm