Sök

    Humlegården

    ROT lokaler

Humlegården

BTH Bygg utför en utförandeentreprenad för byggdelen, ansvaret för BAS-U samt samordningen för sidoentreprenaderna.

Entreprenaden är en lokalanpassning på ca 3 500 m2 fördelat på sex våningar.

Den största utmaningen här är tidplanen samt samordningen med sidoentreprenörer.

Projektansvarig

Fakta om Humlegården

  • Beställare:Gamla Livförsäkringsaktiebolag SEB Trygga Liva
  • Entreprenadform:Utförandeentreprenad
  • Start:Februari - 2015
  • Slut:Augusti - 2015
  • Adress:Sturegatan 10
  • Ort:Stockholm