Sök

    Ingarö föreningshus

    Nybyggnad

Ingarö föreningshus

Projektet avser nybyggnad av föreningshus åt Värmdö kommun på Ingarö idrottsplats. Byggnaden omfattar ca 600 kvm och kommer att inrymma kontorsytor, omklädningsrum, toaletter, duschar samt en café-yta för Ingarö IFs verksamheter.

BTH Bygg har varit med i ett tidigt skede, från programskiss och bygglovshandling till bygghandlingar. Projektet beräknas vara klart hösten 2017.

 

 

 

Projektansvarig

Fakta om Ingarö föreningshus

  • Beställare:Värmdö Kommun
  • Entreprenadform:Totalentreprenad
  • Start:Augusti - 2016
  • Slut:Hösten - 2017
  • Adress:Eknäsvägen 1
  • Ort:Ingarö