Sök

Kv Sonfjället 2

I Kv Sonfjället 1, Bobergsgatan 59A i Norra Djurgårdsstaden har BTH Bygg utfört hyresgästanpassningar.

Fastigheten består av tre huslängor Gårdshuset samt Östra och Västra gatuhuset. I bottenvåningarna på dessa hus finns ca 650 kvm lokaler som skulle anpassas till hyresgästernas verksamhet.

Uppdraget innebar att hyresgästanpassa lokalerna till en för varje lokal definierad färdigställande grad. Planerade åtgärder inom ramen för projektet avsåg bland annat hyresgästanpassningar från en basstandard med akustiktak, RWC, pentry, FTX-aggregat och elcentral till nyckelfärdiga lokaler.

Projektansvarig

Fakta om Kv Sonfjället 2

  • Beställare:HEBA Fastigheter
  • Entreprenadform:Totalentreprenad/Samverkan
  • Start:November 2016
  • Slut:Maj 2017
  • Ort:Stockholm