Sök

    Huvudkontoret

    Armégatan i Solna

Nya Huvudkontoret

Vi färdigställer och gör lokalanpassningar i våra nya lokaler för vårt huvudkontor på Armégatan i Solna. 2015 samlar vi hela bolaget under ett och samma tak. Vi skapar utrymme för att både BTH Bygg och BTH Bostad skall ha verksamheten i samma lokal och även våra yrkesarbetare får en egen del.

Projektansvarig

Fakta om Nya Huvudkontoret

  • Beställare:BTH Bygg
  • Entreprenadform:Totalentreprenad
  • Start:Maj - 2015
  • Slut:Augusti - 2015
  • Adress:Armégatan 38
  • Ort:Solna