Sök

    Solna Socialförvaltning

    ROT Lokaler

Solna Socialförvaltning

Projektet omfattar kontorsanpassning av Socialförvaltningens lokaler på Englundavägen i Solna. Fastighetsägare är Fabege och lokalen avser cirka 750 kvm. Ombyggnadens syfte var att skapa en separat besöksdel åt Solna Socialförvaltning med stort fokus på säkerhet, integritet och ljudisolerande åtgärder.

Projektet stod klart sommaren 2016.

 

 

 

 

Projektansvarig

Fakta om Solna Socialförvaltning

  • Beställare:Solna Stad/fabege
  • Entreprenadform:Totalentreprenad
  • Start:Januari - 2016
  • Slut:Juni - 2016
  • Adress:Englundavägen
  • Ort:Solna