Sök
01.

BYGGSERVICE

Vi har en av Storstockholms största byggserviceavdelningar med 10 byggservicechefer och cirka 30 hantverkare.

02.

ROT BOSTÄDER

Vår styrka ligger i vår breda kompetens. Vi har utfört arbeten åt bland annat Stockholmshem, MICASA och Familjebostäder.

03.

ROT LOKALER

Vi har erfarenhet av allt ifrån säkerhetsklassade arbeten, specialanpassade kontorslokaler och lagerbyggnader till förskolor och idrottshallar.

04.

NYPRODUKTION

Nyproduktion erbjuder ett effektivt upplägg från ax till limpa. Vi arbetar både i egen regi och mot externa kunder.

ByggserviceByggservice

Vår Byggserviceavdelning

ROT BostäderROT Bostäder

Vår ROT-avdelning för bostäder

ROT lokalerROT lokaler

Vår ROT-avdelning för lokaler

NybyggnationNybyggnation

Vår Nyproduktionavdelning

Våra projekt och avtal ställer stora krav på oss som entreprenör, med snabba åtgärden, god kontakt med beställaren och varsam hantering av pågående verksamhet.

Merparten av projekt på Byggserviceavdelningen är arbeten inom ramavtal. Vi arbetar mot kommuner, landsting samt publika fastighetsägare och har i dag ramavtal med bland annat Locum, Stockholm Stad och Specialfastigheter. Flertalet av avtalen är återkommande vilket skapar förutsättningar för ett effektivt samarbete gällande kostnader, utförande och hållbarhet. Vi har en av Storstockholms största byggserviceavdelningar med 10 byggservicechefer och cirka 30 hantverkare.

 

 

 

“BTH Bygg är en professionell byggentreprenör som har problemlösning som fokus. De är proaktiva och arbetar förebyggande för att säkerställa tidplanen i projekten. Den avtalade lojalitetsprincipen fullföljs helt av företaget vilket skapar ett stort förtroende. Företagets medarbetare är ödmjuka, kompetenta och oerhört lojala.” Essan Tehranipour, Projektledare SLL

BTH Bygg blir utvalda för den här typen av projekt för att vi är en trygg och bra leverantör och partner. Brf Kycklingen  är ett exempel på en byggnad som ROT-avdelningen fått i förtroende att renovera och rusta upp. 

Vi besitter specialkompetens för stambyten med kvarboende och utflyttare samt för totalrenoveringar av bostäder. Både innanför tullarna men även utanför stadskärnan med funkishus och miljonprogramområden. ROT-enheten arbetar även med kulturhistoriska byggnader och fastigheter i innerstaden. Vi har utfört arbeten åt bland annat Stockholmshem, Heba fastigheter och Familjebostäder.

 

 

”BTH Bygg  har ett stort kundfokus, är lösningsorienterade och uppvisat en utmärkt projektledning. Företaget har känts mer som en samarbetspartner än leverantör. De har alltid varit lyhörda och gett oss goda råd utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Tid och ekonomiska rapporter har alltid överensstämt med överenskomna underlag. Alla involverade, från affärsområdeschef, projektledare till snickare och anlitade underentreprenörer har alltid levererat vad som utlovats.” Henric Young, BRF Kycklingen.

Vi har erfarenhet av allt ifrån säkerhetsklassade arbeten, specialanpassade kontorslokaler och lagerbyggnader till förskolor och idrottshallar. Stora som små projekt – inget är för litet eller för stort för oss. 
Vi har ett nära samarbete inom organisationen och med underentreprenörer, samt ett stort förtroende om att leverera i tid, på budget och med hög kvalitet.

” BTH Bygg har skött projektet utmärkt med bra information och byggmöten som har fungerat väl. Bemötande och engagemang har varit till full belåtenhet. BTH Bygg har god kvalitet, sköter ekonomin väl och jag har full förtroende för de som sköter mina uppdrag” Göran Häggkvist WSP.

 

 

 

”BTH har hela tiden varit mån om att svara på frågor och lämna de underlag vi bett om. BTH är personligt och serviceinriktat. Snabbt och tydligt. Jag tycker att det generellt har fungerat bra, och alla frågor har omhändertagits väl.” Anna Forsmark Stockholm Läns landstingVi är unika med vår kompetens gällande tekniska anläggningarna i de arbeten vi utför åt bland annat SL.

Verksamheten hos SL är en miljö med höga säkerhetsföreskrifter i en pågående verksamhet, där man kör tåg i närområdet med en högspänning på 10 000 volt. Södertäljedepån, med traversarbete, personalutrymmen och även avisningshall, är tre exempel på lyckade projekt i en speciell miljö som ställer höga krav.

 

Vi har en lång erfarenhet av nyproduktion i både i egen regi och samverkansprojekt. Nyproduktion erbjuder ett effektivt upplägg från ax till limpa, där vi arbetat bort gråzonerna mellan anbud och produktion. Det genom att projektchef och affärschef är med hela vägen, redan i kalkylskedet. Det gör även att kommunikationsvägarna är raka och tydliga.

Vi gör detsamma som de stora byggföretagen, men på ett mer personligt plan. En flexibilitet inom organisationen och en kompetens i gruppen som gör det möjligt att utföra projekt i alla storlekar, stora som små. – Vår styrka ligger i vår breda kompetens.

 

Vår organisation har även erfarenhet av byggnationer av LSS-boende, specialfastigheter och skolbyggnader. 

Lyngsåsa ute på Dalarö är ett exempel på nyproduktionsprojekt som vi byggt åt BTH Bostad under 2018. Våren 2018 stod Kv Basaren på Hantverkargatan på Kungsholmen klar. Här uppförde vi under 2017-2018 44 stycken lägenheter på uppdrag av SKB – Stockholms Kooperativa Bostadsförening. Brf Edsvikens Torg i Sollentuna är ett annat exempel och byggdes under 2013-2014 på uppdrag av BTH Bostad AB. 

VILL NI VETA VAD VI KAN GÖRA FÖR ER?

Ett modernt och effektivt byggföretag!

Vår styrka är vår bredd, från projektutveckling till service, där företagets affärsben överlappar varandra med sin breda kompetens. ROT-enheten arbetar bland annat med kulturhistoriska byggnader och fastigheter i innerstaden. Vi blir utvalda för den här typen av projekt för att vi är en trygg och bra leverantör och partner.

Våra ROT-projekt

Sveriges snyggaste kontor!

Ett av våra färdigställda ROT-projekt blev nominerat till "Sveriges snyggaste kontor 2015". Det råkar även vara våra egna lokaler som vi sitter i, här på Armégatan 38 i Solna. Nomineringen löd: "Utformningen av BTH:s nya kontor speglar företagets förhållningssätt till det egna arbetet där hantverket betraktas som konst. I den nya lokalen ska de olika avdelningarna sitta i sina enheter samtidigt som man skulle kunna dra nytta av varandras kompetenser."

Se fler referensprojekt

Ramavtal - en del av vardagen!

Vi har bred kompetens och över 20 års erfarenhet av arbeten inom ramavtal. Vi har bland annat ett långt och gediget samarbete med SL som sträcker sig tillbaka till mitten av nittiotalet. Vi rustar för att trafiken skall fungera, för att trafikanterna ska ha en bra upplevelse och för att personalen skall trivas och ha en bra arbetsmiljö.

Se fler...

Nyproduktion i egen regi!

Vi är lite extra stolta över de egenutvecklade projekten som är genomförda. Det är dels fastigheten på Lundagatan 16 i Solna, Jägaren i Sundbyberg och Brf Edsvikens Torg i Sollentuna.
Just nu arbetar vi med att färdigställa projekt Lyngsåsa på Dalarö samt Oakhouse i Ektorp, Nacka.

Läs mer...

Ett tryggt val att välja oss!

Lång erfarenhet

Vår verksamhet har alltsedan starten 1992 varit inriktat på renovering, ombyggnation och löpande underhåll av bostäder och kommersiella lokaler. Marknaden har utgjorts av publika beställare inom Stor-Stockholm.

Stabil grund

Antalet anställda är cirka 150 stycken, jämnt fördelat mellan tjänstemän och hantverkare. Den resultatavräknade omsättningen för 2017 uppgick till drygt en miljard kronor. 

Samverkan

Organisationen avdelningar är fristående resultatenheter och agerar efter interna målsättningar. Samverkan sker genom erfarenhetsutbyte av marknadsutvecklingen och resursbehov.

Kompetens

Alla personer inom vår organisation har inom sitt respektive yrkesområde all erforderlig kunskap och erfarenhet. Kompetensutveckling sker fortlöpande.

Miljö och arbetsmiljö

Inom ramen för våra uppdrag prioriterar vi en miljömedveten resurshushållning och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kvalitet

Företaget certifierades 2003 enligt villkoren i BF9K, vilket är ett branschanpassat kvalitetsledningssystem.

Stabil aktör

Vi är medlemmar i  Stockholms Byggmästareförening, Sveriges Byggindustrier och Svenskt Näringsliv.

Stark tillväxt

Vår plan är att fortsätta expansionen fram till 2021 för att då tillsammans omsätta närmare 1,7 miljarder kronor.