Konkurs per den 9/10-2023

Bolaget är av Solna tingsrätt försatt i konkurs per den 9/10-2023.

Eventuella frågor hänvisas till förvaltaren advokat Lars Borgsten, Lindskog Malmström Advokatbyrå.

“One point of entry”

Vi tar hand om kundens frågeställning genom att aktivt ta rollen som projektledare och knyter till oss kvalificerade specialister när det behövs. Vi sköter samordning och integration av projekt i syfte att åstadkomma en smidig leverans på utsatt tid och kostnad. Du som kund behöver således aldrig tänka på annat än att kontakta oss, så löser vi resten.

KVALITET I ALLA LED

Vi levererar kvalitet i alla led, med omsorg om medarbetare och omvärld. Speciellt bra är vi på samverkan och helhetslösningar i komplexa miljöer. Vi är tillräckligt stora för att ta oss an komplexa projekt – och tillräckligt små för att vara flexibla och nära dig som kund.