BTH Bygg är tillräckligt stora för komplicerade projekt och samtidigt tillräckligt små för att vara genuint personliga.

VÅR VISION

BTH Bygg ska vara marknadsledande inom byggservice i Storstockholm och Uppsala med marknadens mest nöjda kunder och mest motiverade medarbetare.

KUNDEN I CENTRUM

Vi arbetar målmedvetet med kunden i centrum för att nå vår vision. Stockholm och Uppsala växer och så gör vi. Vår spetskompetens är Byggservice där vi har snart 30 års erfarenhet av kvalificerade samarbeten med kunder enligt nedan.

VAD ÄR BYGGSERVICE?

För oss på BTH Bygg präglas byggservicearbeten av korta ledtider från kundens behov till utförande och vi arbetar ofta i miljöer med pågående verksamhet. Det kan röra sig om såväl renovering av en avdelning i ett sjukhus, renovering av ett ventilationssystem i offentlig miljö som att åtgärda en vattenskada i en lägenhet. Byggservicearbetenas komplexitet varierar också kraftigt och kan innebära allt från komplexa spårnära arbeten till enklare löpande underhållsarbeten, men gemensamt för samtliga är att det vanligtvis inte finns en fast platsorganisation.

”ONE POINT OF ENTRY”

Vi tar hand om kundens frågeställning genom att aktivt ta rollen som projektledare och knyter till oss kvalificerade specialister när det behövs. Vi sköter samordning och integration av projekt i syfte att åstadkomma en smidig leverans på utsatt tid och kostnad. Du som kund behöver således aldrig tänka på annat än att kontakta oss, så löser vi resten.

KVALITET I ALLA LED

Vi levererar kvalitet i alla led, med omsorg om medarbetare och omvärld. Speciellt bra är vi på samverkan och helhetslösningar i komplexa miljöer. Vi är tillräckligt stora för att ta oss an komplexa projekt – och tillräckligt små för att vara flexibla och nära dig som kund.