Tjänster

BTH Bygg är ett bolag med över 30 års erfarenhet från byggservicetjänster i alla dess former. Vi gör allt från att byta klädkrokar på en förskola till att uppdatera en ventilationsanläggning i ett stort kontor. Vi har stor erfarenhet av att arbeta i anslutning till pågående verksamheter. 

OFFENTLIGA BESTÄLLARE

Allt sedan grundandet av bolaget över 30 år sedan har den primära kunden varit offentliga beställare. Samarbetet med dessa har främst fungerat genom att vi blivit upphandlade som ramavtalsleverantör för byggservicetjänster för specifika tidsperioder. Byggservicetjänsterna som levereras är av varierande storlek och omfattning – allt från löpande underhållsarbeten till ombyggnation av exempelvis tågdepåer och sjukhusavdelningar

FASTIGHETSFÖRVALTARE/ FASTIGHETSÄGARE

I modern tid är Fastighetsförvaltare / Fastighetsägare den kundkategori där vi vuxit mest då våra byggservicekunskaper lämpar sig mycket väl där förvaltarens/fastighetsägarens egen driftspersonal inte längre kan eller har möjlighet att hantera frågorna. Vi hanterar mycket vattenskador men genomför även större projekt såsom stambyten och fasadrenoveringar.

BYGGBOLAG

Vid samarbeten med byggbolag är vår spetskompetens framför allt att hjälpa till med eftermarknadsbehov så att byggbolaget kan fokusera på kärnverksamheten. Vi bistår med allt från att hantera hela eftermarknadsbehovet under garantitiden till att utföra specifika garantiåtgärder. Vi kan även avlasta byggbolag med att utföra specifika delentreprenader i större projekt.

KOMMERSIELLA HYRESGÄSTER

En av våra vanligare tjänster är att utföra kontorsanpassningar åt kommersiella hyresgäster. Här kommer vår gedigna erfarenhet av byggservicearbeten i pågående verksamheter väl till pass då vi har god förståelse för kundens behov av att bli minimalt påverkad samtidigt som vi säkerställer leverans till utsatt tid. Vi hjälper även till med att aktivt hantera löpande reparations- och underhållstjänster.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vår byggservicekompetens lämpar sig väl för bostadsrättsföreningar. Här hjälper vi till med allt från byggteknisk kunskap i form av rådgivning till att ta oss an hela projekt som vi leder från start till mål, med ett för föreningen tillfredställande resultat. Typiska projekt vi kan utföra åt föreningar är fasadrenoveringar, förädling av råvindar och stambyten.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Välkommen att kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte eller för att begära offert!

Kontakta oss!