Om oss

BTH Byggs verksamhet är allt sedan grundandet 1992 främst inriktad på byggservicearbeten i form av ROT- och underhållstjänster åt offentliga fastighetsägare inom Storstockholm och Uppsala. Vi utför såväl totalentreprenader som utförandeentreprenader. Bolagets affärsidé är att bygga, renovera, förädla och underhålla fastigheter inom Storstockholm, Uppsala och Mälardalen.

ORGANISATION

Vår organisation är indelad i två arbetsgrupper;

 • Ramavtal LOU
 • Ramavtal Privat

Vår organisation är effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalitet och etik. Den ska kontinuerligt skapa bestående mervärden för våra kunder.

Ledningsgruppen

Claes Holmberg

Claes Holmberg

Verkställande direktör

Karin Mannbrink

Karin Mannbrink

HR-ansvarig

Daniel Aspeqvist

Daniel Aspeqvist

Ekonomichef

Micaela Bundesen Hanga

Micaela Bundesen Hanga

Arbetschef LOU

NICKLAS VÄRNE

NICKLAS VÄRNE

Arbetschef Privat

Vår Historia

 • 1992 – Företaget registreras med nuvarande firma och verksamhet
 • 1993 – Förvärv av ett byggbolags inkråm bestående av pågående entreprenader, personal och inventarier för expansion.
 • 1995 – Första entreprenaduppdraget överstigande 50 mkr erhålles. Årsomsättningen når 100 mkr.
 • 1997 – Unikaboxen AB förvärvar samtliga aktier i BTH Bygg AB
 • 1998 – Företaget omorganiseras i två avdelningar, Projekt och Byggservice. Projekt svarar för större byggentreprenader och Byggservice för löpande arbeten inom befintliga årsavtal.
 • 2001 – Årsomsättningen uppgår till drygt 200 mkr.
 • 2003 – Avdelningen projektutveckling etableras. Syftet är att anskaffa fastigheter för nyproduktion av bostäder i egen regi. Företaget certifieras enligt BF9K. Första entreprenaduppdraget överstigande 100 mkr erhålles.
 • 2004 – Antalet anställda överstiger 75 personer.
 • 2005 – Huvudkontoret flyttar till nya lokaler i Solna.
 • 2007 – Ny extern VD tillträdde posten under september månad.
 • 2008 – Ny affärsgrupp etableras med inriktning på nyproduktion av bostäder. Byggverksamheten renodlades genom att avdelningen Projektutveckling bildade ett eget bolag, BTH Bostad. Antalet anställda passerade 100. Omsättningen för året nådde nästan 600 mkr och resultatet blev det bästa i bolagets historia.
 • 2010 – Första partneringprojektet med HSB Bostad i och med projektet Pepparkvarnen, i Hökarängen. BTH Bygg är med i första säsongen av tv-programmet Fuskbyggarna där våra två snickare Lasse och Lunkan hjälper till att iordningställa efter mindre lyckade ombyggnationer. BTH Bygg medverkar även för första gången i TV-satsningen Sommar med Ernst med snickarna Pirre och Mackan.
 • 2012 – BTH Bygg firar 20 år! BTH Bygg är med i tv-programmet Trädgårdsdrömmar.
 • 2015 – BTH flyttar till större lokaler i Solna. Företaget medverkar i årets säsong av Sofias Änglar.
 • 2017 – BTH Bygg firar 25 år! Den starka tillväxtsatsningen resulterar i att årsomsättningen når över en 1 mrdkr.
 • 2019 – BTH Bygg ansöker och beviljas företagsrekonstruktion. Rekonstruktionen, som blir den näst största i Sverige under detta år, har sin bakgrund i BTH Byggs olyckliga hårdsatsning på Nyproduktion.
 • 2020 – BTH Bygg avslutar sin rekonstruktion och betalar ett ackordsbelopp till samtliga fordringsägare. Nya ägare går in i bolaget via holdingbolaget Unikaboxen, senare namnändrat till BTH Management AB. Affärsområdena Nyproduktion och ROT är nu avvecklade. Bolaget fokuserar nu enbart på Byggservice.
 • 2021 – BTH Bygg förvärvar inkråmet i form av personal samt vissa pågående projekt från Aros Bygg & Förvaltning AB i företagsrekonstruktion. Dotterbolaget BTH Bygg Västerås AB bildas i detta sammanhang.
 • 2023 – BTH Bygg flyttar in i nya, anpassade kontorslokaler på samma adress som tidigare, Armégatan 38 i Solna.

BKMA OCH YRKESBEVIS

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomsyrar hela vår verksamhet och vårt sätt att driva projekt från start till avslut. BTH Bygg certifierades 2003 i Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt kraven i BKMA och har sedan dess förlängt certifikatet, genom att klara BF9Ks årliga externa revisioner. 

Våra Hantverkare innehar yrkesbevis och har genomgått utbildningarna: Heta arbeten, Ställning 2-9m, Fallskydd, Säkra lyft, Arbetsplattformar och Förstahjälpen.