Referenser

Med bolagets långa erfarenhet av arbeten inom olika ramavtal vet vi vikten av att tillsätta personal med rätt kompetens. Vår personal har god kommunikativ förmåga och lång erfarenhet av att arbeta i lokaler med pågående verksamheter. Vi arbetar alltid för att samordna på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt för kunden och dess verksamheter.

Ett urval av våra kunder

MEdlemmar i samt certifieringar