OM OSS

BTH Byggs verksamhet är allt sedan grundandet 1992 främst inriktad på byggservicearbeten i form av ROT- och underhållstjänster åt offentliga fastighetsägare inom Storstockholm och Uppsala. Vi utför såväl totalentreprenader som utförandeentreprenader. Bolagets affärsidé är att bygga, renovera, förädla och underhålla fastigheter inom Storstockholm och Uppsala.

ORGANISATION

Vår organisation är indelad i tre arbetsgrupper;

  • Arbetsgrupp Ramavtal
  • Arbetsgrupp Projekt
  • Arbetsgrupp Mälarbanan

Ramavtalsgruppen arbetar främst inom ramavtal med offentliga beställare. Projektgruppen utför entreprenader åt privata beställare och Mälarbanegruppen verkar i ett omfattande samverkansprojekt med Trafikverket.

Vår organisation är effektiv, modern och resultatinriktad med höga krav på kvalitet och etik. Den ska kontinuerligt skapa bestående mervärden för våra kunder.

LEDNINGSGRUPPEN

MICAELA BUNDESEN HANGA

Arbetschef Ramavtalsgruppen

micaela.bundesen-hanga@bthbygg.se

070-681 31 86

NICKLAS VÄRNE

Arbetschef Ramavtalsgruppen

nicklas.varne@bthbygg.se

070-681 31 13

ANDERS FALK

Arbetschef Mälarbanangruppen/Projektgruppen 

anders.falk@bthbygg.se

070-681 31 56

VÅR HISTORIA

BKMA OCH YRKESBEVIS

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö genomsyrar hela vår verksamhet och vårt sätt att driva projekt från start till avslut. BTH Bygg certifierades 2003 i Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö enligt kraven i BKMA och har sedan dess förlängt certifikatet, genom att klara BF9Ks årliga externa revisioner.

Samtliga av våra Hantverkare innehar yrkesbevis och har genomgått utbildningarna: Heta arbeten, Ställning 2-9m, Fallskydd, Säkra lyft, Arbetsplattformar och Förstahjälpen.

VILL DU VETA MER?

Vi svarar gärna på frågor och ser fram emot vidare kontakt.