REFERENSER

Med bolagets långa erfarenhet av arbeten inom olika ramavtal vet vi vikten av att tillsätta personal med rätt kompetens. Vår personal har god kommunikativ förmåga och lång erfarenhet av att arbeta i lokaler med pågående verksamheter. Vi arbetar alltid för att samordna på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt för kunden och dess verksamheter.

Ett urval av våra kunder

DET DAGLIGA PROJEKTET

Sen starten 1992 har vi haft ett byggprojekt som är viktigare än alla andra. Vi talar om det dagliga projektet – att bygga relationer och få människor att trivas och samarbeta. Det gäller oavsett vem vi talar om; kunder, leverantörer, samarbetspartners eller medarbetare.